Skip to main content

Ontketen het potentieel met onze revolutionaire technologie.

CMPS levert diverse betaal- en ondersteunende oplossingen voor in de carwash 

Inscription et vérification sur le site officiel de Ma Chance Casino

Il n’y a pas de restriction d’âge pour jouer dans la version démo gratuite et aucune inscription n’est requise. Après avoir créé un compte, seuls les utilisateurs de WinMaChance ayant atteint l’âge de 21 ans peuvent jouer avec des paris réels. L’inscription traditionnelle s’effectue par téléphone mobile ou par e-mail, mais il est également possible de lier un compte d’un réseau social (Google, Twitter) au profil du casino. Une vérification sera nécessaire pour confirmer l’identité du joueur et la possibilité d’effectuer le premier retrait d’argent. Toutes les données fournies par le joueur sont minutieusement vérifiées. Si le processus d’inscription et de vérification se déroule sans problème, le Casino Ma Chance ne demandera aucune information supplémentaire.

Ook leveren wij voor elke doelgroep specifieke eigen producten van wasbox tot wasstraat. Niet beperkt tot een concept, maar naar de wensen van de eigenaar. Ontwikkeld door eigen hard- en software engineers waarbij kwaliteit en service voorop staat.

Custom Made Payment Solutions

CMPS staat letterlijk voor Custom Made Payment Solutions. Met ons team bestaande uit expertise van de markt, techniek ontwikkelen wij in samenwerking met onze partners hoogwaardige betaaloplossingen voor specifiek de carwash markt. Dit doen wij met passie en toewijding voor zowel directe eindklanten als carwash leveranciers.

Tunnel wasstraat

Bemande of onbemande kassasystemen met acceptatie van diverse betaalkaarten. Ook controleert het systeem de wachtrij van de tunnel wasstraat.

Rollover wasstraat

Onbemande activatie automaat met acceptatie van diverse betaalmiddelen waarbij klanten zowel kunnen blijven zitten als de optie hebben om uit te stappen.

Wasboxen

Contactloos betalen in uw wasbox, inbouw of opbouw.

Overige apparatuur

Ook overige diensten zoals mattenwasser, luchtklok, toilet, koffiezetapparaat etc. kunnen wij voorzien van een contactloze betaalterminal.

Kenteken wassen

Op rekening, vooraf of via een abonnement een voertuig op basis van kenteken wassen.

Waspassen

Een loyaliteitsplatform eventueel gecombineerd met kenteken op al uw diensten te integreren.

Meldkamer 24/7

Langere openingstijden; meer omzet. Uw roll-over wasstraat 24/7 onbemand, maar wel beheerd hebben?

Bankcontract

In samenwerking met onze acquiring bank partner kunnen wij u zeer competitieve tarieven bieden voor pin transacties en acceptatie van diverse betaalkaarten.

Waspassen

Een waspas kan gebruikt worden bij verschillende varianten van klantenbinding; of het nu op rekening,
vooraf betalen of abonnement is. De eindgebruiker heeft een eigen portaal waar het gebruik kan worden bekeken en bij een prepaid kaart bestaat de mogelijkheid om via een iDeal betaling het saldo te verhogen.

Casino Nine: A Glittering Oasis of Entertainment and Fortune

Casino Nine stands as a beacon of opulence and excitement in the heart of the city, captivating the imaginations of thrill-seekers and gaming enthusiasts alike. This premier destination combines cutting-edge technology with timeless luxury, offering an unparalleled experience for those seeking the perfect blend of entertainment and fortune. As the ninth wonder in the world of casinos, this establishment has set a new standard for lavishness and sophistication.

Step through the doors of Casino Nine, and you'll find yourself transported to a realm where every detail is meticulously designed to create an atmosphere of grandeur. The dazzling lights, the melodic tunes of live entertainment, and the hum of anticipation in the air all contribute to an ambiance that is nothing short of extraordinary. The casino floor boasts a vast array of games, from classic table games like blackjack and poker to state-of-the-art slot machines, ensuring that every guest finds their preferred avenue for excitement.

Casino Nine is not merely a place for gaming; it is a haven for culinary indulgence and sophisticated socializing. The establishment houses a collection of world-class restaurants, each offering a culinary journey curated by renowned chefs. Whether you're in the mood for a fine dining experience or a casual rendezvous with friends, the diverse dining options at Nine Casino Website Canada cater to every palate. With its commitment to excellence in every aspect, Casino Nine has redefined the concept of a casino, creating an unforgettable destination where luxury and entertainment converge in perfect harmony.